Úvod
Tyto stránky vytvořili ve školním roce 2006/2007 žáci 8. a 9. ročníku Základní školy v Bystrém jako součást projektu Kultura a dějiny Bystrého a okolí na Internetu pod vedením Mgr. Tomáše Vargy a Mgr. Jana Neuderta. Překlad od anglického jazyka zajistila paní učitelka Romana Báčová. Finančně projekt podpořilo MŠMT v rámci dotace SIPVZ, 30% prostředků pocházelo ze zdrojů školy. Díky tomuto projektu se podařilo doplnit vybavení školy moderní didaktickou technikou /počítače, dataprojektor, tiskárna atd./

Žáci při tvorbě stránek získali řadu vědomostí o městě Bystré a jeho okolí, osvojili si řadu dovedností při práci na PC. Příprava stránek byla rozdělena do několika etap. V první etapě byly připraveny jednotlivé texty. Na jejich vypracování se podíleli všichni žáci 8. a 9. ročníku. Byli rozděleni do skupin, každá skupina zpracovávala určité téma. Současně vznikala fotgrafická dokumentace. Tu pořizovali vybraní žáci. Následovala redakční práce. Bylo potřeba všechny texty přečíst, opravit faktografické a pravopisné chyby, upravit formát stránek. Také na ní se podílela skupina žáků.

Práce ještě zdaleka není u konce. Ona vlastně nebude u konce nikdy, protože doufáme, že stránky budou stále živé, chceme je i nadále doplňovat, upřesňovat a přidávat další informace. Už nyní se objevuje řada podnětů, co na našich stránkách chybí, jak je vylepšit a zdokonalit. Přivítáme i vaše podněty. Můžete nám napsat na adresu: zsbystre.zr@unet.cz.

Příprava těchto stránek znamenala pro všechny zúčastněné několik měsíců intenzivní práce. Zda byla úspěšná, už musí posoudit jejich uživatelé.