Bystré v 19.století
 

Marie Valburka Josefa Kajetána

                                                    (1742-1828)

-na tehdejší aristakratickou dobu jí bylo poskytnuto rosáhlých jazykových schopností

-Marie Valburka měla ráda rychlou jízdu na koni ,která se jí stala osudným , protože při pádu z koně se jí snížila pohyblivost a později jí ochrnuly nohy

-ani láska nenechala dlouho čekat v 16 letech se zamilovala doKlemenka Aloise(24 let)-rodiče Marie si ho oblíbyly a pokládali ho za ženicha své dcery . V 17 letech si ho vzala . Rodinou pohodu zvíšil narození syna Xavera Karla Wunibala .

-1781 zemřel Marii otec a stává se univerzální dědičkou panství

-ale špatné časy na sebe nenechaly dlouho čekat - 1782 zemřel Marii syn (2 roky)Xaver Karel a v březnu téhož roku se jí narodila dcera Marie Charlota Josefa,která se dožila pouze 11 měsíců,šest dní před smrtí Marie Charloty Josefi porodila Marii Amélii Františku bylo to její třetí dítě (zemřelo ve 3 letech)

-Marie a její manžel se nechtěli smířit s tím,že jim zemřeli tři děti, ale hádky které vedli mezi sebou je nakonec od sebe oddělily

-Marie Valburka se po těch všech strátách zhroutila a chtěla následovat osud svých dětí

-1785 narození syna Františka Karla-chytrý , zvídavý a bezpřípadně pilný chlapec postrádal matčinu lásku v březnu 1803 zemřel na plicní chorobu (ve věku 18 let)

-po 9 letech manželství se rozešli a byli trvale odloučeni

Hraběnka v Bystrém

-historik Josef Bergman doložil , že hraběnčino filantropské působení je v Bystrém zjevné

-podpořila výstavbu české jednopatrové budovy školy v Bystrém->stavba dokončena až po hraběnčině smrti

-hraběnka nadané žáky brala do soukromé školy a nedělala mezi nimi žádné rozdíly,chovanci dostávaly stravu,

šaty , ubytování a to vše zdarma

-rok 1808 ve znamení cestování

-v době válečného nebezpečí cestovala hraběnka na příč Moravou (i s milencem Jurendem) do zámku v Bystrém

Florián přijal na bysterském panství správu a nesplnil to že přivede panství do rovnováhy

-šlechtické divadlo v Bystrém vzniklo na popud zámeckého kaplana Svobody

-Panský dvůr na bystersku věnovala chovu ovcí

-hospodaření v bystrém se začalo rozvíjet k pokroku

-bysterský kominík Vincenc zapsal do bysterské pamětní knihy"Byla jedna z nejdraších a nejučenějších paní , pokladem je její působení"

Arnoštka Ernestyna z Langetu

                                                   (1804-1868)

-narodila se v březnu 1804 v Praze (v rodině Františka Ludvíka svobodného pána z Langetu a Marie Karolína ze Stekníku u Žatce )kde se i vzdělávala

-když jeí otec náhle zemřel v Rovigu kam byl převelen (bylo jí 18 let) žili s matkou u strýce

-v červnu 1848 jí osud zaznamenal jako VIII. držitelku panství v bystrém

-poslední držitelka fideokomistního panství Bystré

-uchazeče o toto panství byly i B.E.Schindler(adoptovany syn Valburk) ani po dlouho letém sporu mu nebilo přiznáno právo na Bysterský majetek

-v době revolučního kvasu se přistěhovala na zámek Fišberk 44ti letá baronka

-budovy ve špatném stavu chybělo vnitřní zařízení a co mělo cenu bylo ukradeno-hraběnka byla chudá jako kostelní myš krok po kroku s pomocí ostatních

(peněžních)se snažila dát vše dohromady

-kominík Vincent sepsal knihu Bystré a okolní obce po 30ti letech

-baronka a její tři slečny (průvodkyně) milovaly park v anglickém stilu

-často naštěvovala Bystré - věnovala mu sošku Panny Marie

-Arnoštka zemřela v únoru 1868 na mozkovou příhodu

-pohřbil jí 27.2.1868 bysterský děkan

-tělo hraběnky bylo uloženo v kapli svatého Jana Nepomuckého u Hartmanic