Bystré za 1. světové války
Rok 1914-1918

 Dne 26. června roku 1914 odchází z Bystrého 26 mužů řadového vojska

a 16 mužů zeměbrany.

 

V letech 1914-1918 bylo v Bystrém odvedeno 434 mužů, z nichž padli,

neb v poli zemřeli tito:Altner František
Demel Augustin
Simajchl Antonín
Leinweber Bohuslav
Bernovský Jan
Čipera Ignác
Hanyk František
Šídla Adolf
Muller Antonín
Schwaller Jan
Muller Leopold
Kubásek Jaroslav
Češka Ingnác
Fiala Josef
Sychra Václav
Dittrich Bedřich
Skřipský Vincent
Vyskočil Rudolf
Synek Josef
Navrátil Matěj

Češka Eduard
Bednář Alois
Peterka Alois
Kukla Jan
Mládek Josef
Bobek Jan
Freisleben Bedřich
Bobek František
Schneider Jan
Heger Emil
Mládek František
Petter František
Pruška Josef
Roun František
Knauer Vratislav
Simajchl Antonín
Tesař Karel
Navrátil Adolf
Bureš Jan
Leinweber Moric

 Tučka Rudolf
Michal Josef
Novotný Josef
Pečínka Karel
Novotný Jan
Pruška Karel
Novotný František
Hanzl František
Král Bedřich
Michl Jan
Gabriel Petr
Divoký Josef
Fohler Rudolf
Haupt Josef
Weissemtein Rudolf
Svoboda Matěj
Weissemtein Adolf
Šmíd Antonín
Leinweber Karel
Premauer Julius

 

 

V cizině narukovalo 50 bysterských příslušníků, z nichž padlo 16 osob.

Zdroj: Kniha o Bystrém

Michal Fric a spol.