Bystré v době druhé světové války
Bystré v době druhé světové války

Druhá světová válka začala 1.září 1939 útokem Němců na Polsko. 10.října obsadilo německé vojsko Jedlovou.Byla vyhlášena pohotovost všech mužů.Došlo k přerušení silničního spojenído Poličky, a tím se i poštovní spojení velmi zkomplikovalo. Při jedlovské silnici čekali českoslovenští vojáci, co bude dál. Ale dál už nebylo nic než rozkaz opustit i tuto násilnou a nepříznivou hranici. Hraniční čára mezi oběma katastry obou obcí byla vyznačena kolíky a botami ordnérů, kteří hlídali oloupené české území. V roce 1940 zanikl na dobu okupace okres Polička. Část připadla k Litomyšli, druháčást, včetně Bystrého, k moravskému okresu Boskovice.Obec dostala německý název Bistrau.Socialní poměry se zhoršovaly, dělníci odcházeli na nucené práce.V Bystrém se utvořila ilegální skupina KSČ, jejíž členové rozšiřovali letáky, sabotovali vyrobu ve válečném průmyslu, vyzývali k neplnění zemědělských dodávek pro německé hospodářství. Bysterský komunista Hynek Bernovský přerušil 1. května 1940 dodávky do muniční továrny v Poličce a vyřadil jí dočasně z provozu. Pro ilegální komunistickou skupinu v Bystrém se stal černym dnem 13. duben 1943, kdy gestapo zatklo 11 osob a odvezlo je do Kounicových kolejí v Brně. Někteří z nich se ke svým rodinám už nevrátili. Jedním ze světlejších okamžiků v dusném a krvavém protektorátním temnu byla rozhlasová relace o Bystrém v květnu 1943. Přispěla k posílení národního uvědomění a byla pro posluchače radostí a vzpruhou. A navíc,bysterská škola dostala od různých dárců 308 000 K, určenych pro nezbytnou opravu. V noci 30.září 1944 bylo vysazeno 15 členů v Račicích u Vyškova partizanské hnutí s názvem JERMAK. V máji roku 1945 se do čela obce postavil revoluční národní vybor. Jeho členy bylo 11 dělníků, 4 rolníci, 2 příslušníci inteligence a 2 občané jiných povolání. Úkoly vycházely z Košického vládního programu. Národní výbor zabespečil pořádek, zásobování obyvatelstva, podnítil veřejný život, přispěl k obnovení výboru.