Bystré po druhé světové válce
V obci se ustavily organizace čtyř politických stran, sdružené v Národní frontě Čechů a Slováků. Jednotný svaz českých zemědělců, svaz přátel Sovětského svazu, svaz bojovníků za svobodu a svaz České mládeže, měl své dočasné sídlo v Bystrém. Třebaže počet obyvatel klesl v roce 1947 až na 1344, neboť mnoho rodin přesídlilo do pohraničí. V roce 1952 byl ustnoven přípravný výbor pro založení menšinového družstva, ale k ustanovení došlo až v roce 1957.V roce 1959 postavili kravín u silnice k Nedvězímu.V roce 1960 družstvo hospodařilo na 370 hektarech zemědělské půdy. V roce 1961 postavili kravín u hřbitova. V roce 1975 hospodařilo družstvo na 422 hekatrech zemědělské půdy a k tomu mělo kromě důchodců 67 pracovníků.