Bysterské minimuzeum - Brtounova chaloupka
Stavení č. 137 ve Vedřelově ulici patří v Bystrém mezi nejstarší dochovaná obydlí. Údaje sahají až k roku 1723, kdy na obecním místě postavil Jiřík Michl chalupu. Byl majitelem do roku 1765. Toho roku dostal chalupu zeť Jan Šenk za 10 kop.   Nejznámějším majitelem chalupy byl v letech 1848 – 1868 Jan Brtoun se svou ženou Annou. Brtoun byl vlastencem, propagátorem myšlenek Karla Havlíčka Borovského, jedna z postav románu Terezy Novákové Na Librově gruntě. Josef Václav Kryšpín, který byl v Bystrém informátorem a průvodcem Terezy Novákové, chalupu popsal takto: „Číslo 137 jest dřevěná chalupa z roku 1723, v hlavní části beze změny od roku stavby zachovaná a s lomenicí podle náčrtu zdobenou, ve světnici strop povalový svrchu mazanicí naplněný, neobílený, uvnitř světnice přepažený tzv. barákem, nad přepažení prkennou stěnou rohatiny, police /římsa/.“ Také Tereza Nováková se ve svém románu vzhledem chalupy zabývá: „ …Jedna z nejmenších chalup byla na kukle, okřídlí i prostředních prknech lomenice černě pomalovaná, lišty spojovací měly puntičkované mřížkování, na prknech silným štětcem poznamenaná čísla činící dohromady letopočet 1723.   Ale ještě bohatěji ozdobil před stem a dvaceti čtyřmi roky rozmarný tesař kuklu: na jedné straně do sebe se pletly rozličné květy, na druhé straně mezi dvěma květináči o bok si opírala ruce panenka v živůtku se šněrováním. Brtounovi drželi stavení již nespočetná léta, ale to již přece nevěděli, zda ta panenka bývala odznakem krejčovského řemesla či jen tak pro žert a ozdobu namalována …“ Brtounova chalupa dnes slouží jako minimuzeum /expozice ševcovského řemesla a lidového umění/. Jsou zde k vidění například stará kachlová kamna, pracovna na výrobu bot, nástroje na výrobu bot, formy na výrobu bot, ukázky starých bot, máselnice, proutěný koš, stará postel, stará kolébka,  kuchyňka, hudební koutek, různé druhy šicích strojů- typu singer.Text a foto: Daniel Janák, Pavel Štaud, David Petr

 Děkujeme paní Marii Bidmonové za poskytnutí informací a umožnění vstupu do minimuzea.