Fara
Naproti kostelu stojí barokní budova fary. Byla postavena v letech 1690 - 1692. Nad vchodem do budovy visí šlechtické erby pánů z Martinic a Valderode. Bylo zde působiště kaplana Josefa Václava Sychry, Václava Verbesíka, děkana Karla Scharffenbergera a dalších farářů. V roce 1855 bylo na chodby farní budovy umístěno 15 obrazů, většinou s výjevy z církevní historie a tři vzacné rytiny. Vedle vchodu byla 17. 3. 2006 umístěna pamětní deska Eduarda Broje.

Text: Alena Tušlová, Diana Musilová, Denisa Dvořáková

Foto: Přemek Král