Chrám sv. Jana Křtitele
 
V roce1722 se v Bystrém začal na místě původního kostela, který již svojí velikostí nestačil potřebám města, stavět nový chrám.
Tento chrám byl vystavěn novými pány města z rodu Hohenemsů.
I když stavební dříví a potřebný kámen, stejně jako všechny dělnické a povoznické práce, nebyly placeny, činil celý náklad na stavbu bez vnitřního zařízení chrámu 8.657 zlatých krejcarů, což odpovídá asi 4,635.000 korun. Je hodno obdivu, že stavba tak náročná, s celkem tak primitivním technickým vybavením, byla dokončena již v roce 1726. Z vyprávění pamětníků, přenášených z generace na generaci, je známo, že dřevěné lešení, po němž se volskými a koňskými potahy navážel stavební materiál, mělo nájezd dlouhý 800 metrů.  Ze dřeva, které bylo ke stavbě lešení použito, bylo později v městečku postaveno několik chalup. Chrám byl slavnostně vysvěcen za velké účasti farníků a četných kněží z širokého okolí 27. řijna 1726. Nezvykle velká chrámová prostora však zela prázdnotou, všechny zdroje byly vyčerpány. Ze starého kostela byl prozatímně přenesen oltář, kazatelna a gotická pískovcová křtitelnice.

Jemné stínování ve smělých obloucích baroka, na bohatých římsách a pilastrech, tvoří dokonalý, hormonický celek se zlatem oltářů a bělostí soch v postranních  kaplích. Mohutný triumfální oblouk odděluje loď od kněžiště, jemuž dominuje  působivý celek hlavního oltáře.
Vnitřní zařízení chrámu bylo postupně doplněno v letech 1816 novými varhanami, později 14 obrazy křížové cesty malíře Johanna Dittmana, který v roce 1834 namaloval pro chrám i velký obraz Večeře Páně značné umělecké hodnoty.
17. řijna 1926, v 6 hodin večer se poprvé rozezněly. V roce 1939 za druhé světové války, byly dva zvony odvezeny a zničeny. Výška od prahu kostela po špičku kříže na věži činí 58m 5cm.
Bysterský kostel je největší stavba Bystrého a jeho výraznou dominantou. 

text: Josef Mládek, Tomáš Filip