Radnice
Jednou z charakteristických dominant Bystrého je radnice, dnes sídlo městského úřadu. Historie této stavby je stejně bohatá jako historie obce a její správy.

 


Okolnosti výstavby nového radního domu vysvětluje II. městská pamětní kniha. Podle dochovaných textů budova radnice byla natolik stará, že se radní rozhodli, že na místě vybudují zcela novou budovu radnice. Výstavba barokní stavby začala v létě roku 1716. Roku 1718 byla dostavěna střecha a věž, zdi zomítány a líčeny. Na jaře roku 1719 bylo stavění dokončeno. Na stavbu bylo spotřebováno 330 kmenů, 39 700 kusů cihel. Stavba stála 1 400 zlatých rejnských.

Uvážíme-li, že kolem nové radnice stála vesměs dřevěná stavení, byla tato budova stavbou téměř přepychovou. Byla zděná, jednopatrová, o čtvercovém půdorysu, opatřená sedlovou střechou o velkém sklonu, krytou šindelem. Uprostřed střechy čněla věž s cibulovitou bání nad čtvercovým hranolem, v jehož prostoru byl umístěn hodinový stroj.

V přízemí radnice byla prostorná síň, vlevo velká místnost pro držení obecních hromad a kanceláří a bytem právního posla. Vpravo bylo menší rychtářské vězení, zvané špinka, a velké vězení šatlavní. Mezi těmito místnostmi bylo kamenné schodiště do sklepa a široké dřevěné schodiště do velké horní předsíně. Z té se vcházelo do kanceláří a do veliké soudní a zasedací síně. V této předsíni nad oknem obráceným k severu čteme tento nápis:

Městu Bystré ať se dobře daří. Žijte v lásce mladí, staří, dobytek ať vám pěkně roste, místo ovsa pšenici vždy koste. Hory, doly ať se vyrovnají, kameny ať samé stříbro dají. Potom žití ať vám věčně plane, od srdce vám přeji, ať se stane AMEN. MDCCXIX 

V novém radním domě uložili konšelé panovnická privilegia a výsady. Všechna svá rozhodnutí zapisovali pečlivě radní do městské pamětní knihy, kterou založili již roku 1509.

Radnice byla do roku 1844 bez velkých oprav. Až toho roku velký vítr poškodil střechu, při jejíž opravě se přišlo na některé ztrouchnivělé části v báni a sloupcích.

Roku 1899 byla horní část věže požárem zničena a následujícího roku obnovena. Až roku 1947 musely být původní krovy odstraněny spolu s věží a nahrazeny novými. Místo původní šindelové krytiny bylo použito moravské břidlice.

Zatím poslední opravy se budova dočkala v letech 1974 – 1975. Během této opravy byla zřízena obřadní síň, v celé budově ústřední vytápění a provedeny další nutné opravy.

V letech 1992 – 1993 byla provedena oprava venkovní fasády. V roce 2002 byla provedena generální rekonstrukce střechy a částí krovů. V roce 2004 byla vyměněna okna ve druhém nadzemním podlaží.

 

zdroj: knížka o Bystrém

Text: Filip Němec, Jiří Jukl, Vojtěch Obr

Foto: