Zámek
Bysterský zámek postavil roku 1097 Beneš Mokošínký z Mokošína. Lovecká tvrz se r. 1586-1590 proměnila v renesanční zámek s věží. O to se zasloužil Jan Bezdružický z Kolovrat . Od té doby zámek zdobí sdružená okna, římsy a portály, sgrafita a arkády do dvora.  V roce 1645 byl zámek vydrancován švédskými vojsky. Rok poté, když generál Vitenberk táhl z Čech na Moravu, byl zámek opět poničen. František Rudolf z Hohenemsu, syn Jakuba Hanibala, nechal r. 1720 přestavět část zámku do barokního stylu. V 1. patře byly upraveny síně, hlavní sál a chodby v severním křídle. Hraběnka Marie Rebeka nechala z Vorarlbergu přivést rodinnou knihovnu a obrazovou galerii. Rebeka však špatně hospodařila. Zchudla a musela rozprodat jak knihovnu, tak i některé obrazy s většinou zařízení zámku. Zbylých devadesát dva obrazů zůstalo v Bystrém až do doby po II. světové válce. Roku 1833 zboural administrátor a sekvestor František Beck průčelní věž zámku. Její hodiny byly umístěny na kostel v Pomezí. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby zámek nezískala Ernestína z Langetu. Roku 1848 získala císařským rozhodnutím zámek a panství. Díky ní se zbídačený zámek podruhé narodil. Paní Ernestína doplnila vybavení zámku. Nechala zřídit roku 1850-1852 místo zahrady krásný, anglický park. Sem pak Ernestína chodila na časté procházky nebo posezení, které měla tak ráda.Tento spíše rodinný park se skupinkami stromů, houštím keřů, lučním porostem a potůčky, se spletí cestiček, vedoucích ke skrytým altánkům a zákoutím, byl barončinou chloubou a malým rájem.V letech 1853-1854 nechala baronka vymalovat všechny pokoje a chodby. O to se postaral mnichovský malíř Eduard Schwaiser. Ernestína zvala na zámek vzdělanou společnost. Mezi jejími hosty bývali básník Jan Neruda, malíř Josef Mánes, žurnalista Josef Barák, zpěváci Ambrož a Lukes. Na zámku se také hrálo divadlo a koncerty. Po roce 1945 sloužil zámek jako sklad. Od roku 1953 byl sídlem různých druhů internátních škol. V roce 1963-1964 se uskutečnila nákladná oprava zámku, r. 1973-1974 přilehlého anglického parku. Roku 1978 zámek výrazně poškodily dva požáry. Po zvážení se rozhodlo o zrekonstruování zámku tak, aby jeho objekt mohl sloužit potřebám ústavu sociální péče, který je na zámku až dodnes.

Na zámku se vystřídalo mnoho vzácných rodů, například páni z Martinic, Valderode, Hohenemsové a mnoho dalších. Jejich zásluhou se nám zachoval tak nádherný šperk našeho města.

 

 

ZDROJ:

 

BROŽURKA-BYSTRÉ, kniha HOHENEMSOVÉ V BYSTRÉM, INTERNET-BYSTRÉ-ZÁMEK