Ostatní sochy
Druhá nejhodnotnější socha v Bystrém je socha sv. Šebestiána z r. 1714, která byla také přemístěna na náměstí před kostel. Původní místo této sochy bylo při cestě k zámku.
Městečko Bystré také postihly morové rány, a tak občané na odvrácení morové epidemie zakoupili  r. 1695. z litomyšlského kamenosochařství morový sloup. Jelikož se občané nedohodli na jeho umístění na náměstí před radnicí, byl sloup postaven na návrší u ulice Zlatá voda.
Dále byly pořízeny sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1713 a sv. Václava z r.1888, které najdeme na mostě přes Bysterský potok při cestě k zámku a při cestě k Hamrům u bývalé Bednářově hospodě je sv. Prokop z r. 1714 .

sv. Jan Nepomuckýsv. Václav

sv. Prokop