Jaroslav Hubálek
        V roce 1935 po šestnáctileté službě na Zakarpatsku přejal místo lesního rady na ředitelství Státních lesů v Bystrém.Ve svých pamětech napsal:"Těším se a soušasně je mi líto opustit toto město. Těším se na rodný kraj, který sem čtvrt století nevidělje,a je mi líto, že mám opustit kraj, který mi přirostl k srdci nejen jako člověku, který tu měl orat a teké zoral nejeden pustý lán, ale který zde nalezl neporušenou přírodu, jakou už nenalezneme.                                                  

        Narodil se 28.března 1886 v Dolní Dobrouči na Ústecku v učitelské rodině. Mládí prožil v České Třebové. Vystudoval lesnickou školu v Písku na kterou rád vzpomíná, a po škole pracoval jako praktikant a adjut v několika lesních revírech.                                                                              

        Literární nadání zdědil po svém otci ale vliv ně něj měl i strýc známý spisovatel a esejista F.V.Krejčí. o své první literární práci napsal: "Jako praktikant jsen po svém otci požadoval vysoké boty. Ten mi však odřekl s poukazem, abych si na ně vydělal vlastní peníze. Jak?" Otisk mu vynesl 12 Kč. A boty byly! Zveřejnil i povídky Jeřábek a Šedivec. Povídku Jeřábek psal hned na čisto bez jakýchkoli oprav. Přispíval do Loveckého obzoru, Lesní stráže a České myslivosti, publikoval odborné práce a fejetiny i v jiných lesnických a mysliveckých časopisech.