Jaroslav Vrchlický
 Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída. Narodil se 17.2.1853 v Lounech, v rodině kupce. Jeho zájmy v mládí nejvíce ovlivnil jeho strýc, farář v Ovčárech u Kolína. Zde chlapec trávil svá dětská léta. Studoval na gymnáziu v Klatovech a po maturitě roku 1872 začal studovat teologii. Již v prvním semestru přestoupil na filozofickou fakultu, kde studoval filozofii, historii a románské jazyky. Po třech letech studia odjel do severní Itálie jako vychovatel. Ještě před jeho odjezdem vyšla jeho prvotina, lyrická sbírka Z hlubin (1875).


Básník Jaroslav Vrchlický býval často v Bystrém u svého zeťe Gabriela Čapa , kde trávil prázdniny a své chvíle. Chodíval často po okolí, činil si poznámky o kraji a lidech a v posvěcených chvílích spřádal své bohaté verše.
V Bystrém se nechal inspirovat prostředím a napsal baladu -  SHNILÉ OBILÍ.. Shnilé obilí je baladou ukazující promarněnou práci sedláka. Kdesi u Bystré oral sedlák svůj lán, když v tom přiletěl havran a lidskou řečí zakrákoral:
"Ty v potu tváře nadarmo
zde kypříš svoji hrudu,
a darmo budeš síti též, neb nikdy nebudeš
plod sklízet, věř mi, svého trudu!"
Všichni byli zprávou, kterou havran přinesl, vyděšeni. Dochází ke vzpouře sedláků. Jejím výsledkem je ale jejich smrt. Předzvěst havrana se vyplnila: obilí neměl, kdo sklidit, a tak po několika deštivých dnech shnilo.
Text:Jan Novotný, Petr Mareček, Michal Novotný
Zdor: Kniha o bystém