ing.Václav Batík

Václav Batík se narodil v Čáslavi dne 19. října 1858. Absolvoval vyšší reálku v Kutné Hoře a vysokou školu polytechnickou v Praze. Stal se technickým chemikem v Čáslavi a Studněvsi. Od roku 1880 pracoval jako učitel. Byl podučitelem v Bělé u Luže, správcem školy a později řídícím učitelem v Dolní Lhotě. Od roku 1890 se stal odborným učitelem přírodovědného a technického oboru při měšťanské škole v Poličce. Roku 1903 se stává ředitelem měšťanské školy v Bystrém. V roce 1904 dobudoval novou chlapeckou měšťanskou školu v Bystrém. Podal návrh, aby také došlo k otevření školy dívčí a IV. ročníku při chlapecké škole. Vybavil odborné kabinety a školní knihovnu, zavedl exkurze do průmyslových závodů v Bystrém a okolí, aby seznámil žáky s výrobou a skutečným pracovním prostředím, za pomoci Jana Drůbka, řídícího učitele v. v. , založil školní zahradu. Dal podnět ke zřízení plovárny a kluziště pro školní mládež i dospělé a pořádání závodů na lyžích. Psal knihy o Bystrém, nejznámější je divadelní hra Bysterský primátor z období 30-té války. Z Bystrého odešel v srpnu 1920. Zemřel 2. listopadu 1921 na Smíchově.

text: Jan Řehůřek, Pavel Fučík

zdroj: Knížka o Bystrém sv.5