Marie Batíková
Narodila se 29. ledna 1861 na Moravě v rodině vojenského kapelníka, po němž zdědila hudební nadání. Byla vlastenka a spisovatelka, ale také hudebnice.

Zemřela v Bystrém v roce 1919, dožila se 58 let. 

Náleží mezi nejvýznamnější osobnosti Bystrého a je smutné, že lidská paměť se k ní a jejímu odkazu chovala v minulosti skoro macešsky. Nicméně stopy, které téměř vymazal čas, tu a tam najdeme v regionálních časopisech a zápisech spolků, na jejichž činnosti se podílela v Olešnici na Moravě, Poličce a Bystrém. Je-li doba působení ing. Václava Batíka v Bystrém nazývána "batíkovskou érou", je třeba vidět i značný podíl jeho ženy Marie. Uměla hrát na klavír, zahrála skoro vše co slyšela, s úplným doprovodem. Vystudovala učitelství, ale učila pouze dva roky. Její slabá tělesná konstrukce jí neumožňovala vykonávat učitelské povolání. V Bystrém napsala pohádkovou hru se zpěvy Zlatý kruh.V lednu 1919 Marie Batíková napsala své přítelkyni do Poličky: "Jsem na odchodu za Slávkou. Ale dlouho mi ta muka trvají. Jsem už pět měsíců nemocná se srdeční chorobou, bez naděje na uzdravení. Trpím velice, a budou mé útrapy, než přijde konec, teprv hrozné."

zdroj: Knížka o Bystrém sv.5

text: Michal Nehoda a Pavel Fučík