Eduard Broj
Pan děkan ThDr. PhDr. Eduard Broj se narodil 17. března 1906 v rolnické rodině v obci Volduchy u Rokycan. S vyznamenáním ukončil státní reálné gymnázium v Rokycanech.

Rozhodl se pro kněžskou službu, proto byl jako úspěšný student vybrán ke studiu teologie na mezinárodní vysoké škole v Římě. Zde při studiu dosáhl dvou doktorátů, a to teologie a filosofie. V Římě pak byl dne 22. prosince 1929 vysvěcen na kněze. První mši svatou sloužil ve velechrámu sv. Petra v Římě u oltáře sv. Václava.

Po návratu do vlasti působil od roku 1930 jako profesor na středních školách v Sokolově, Rokycanech a v Praze. Zde byl zároveň ustanoven duchovním správcem farnosti u sv. Anny v Praze na Žižkově.

Padesátá léta poznamenala jeho i celou rodinu. Jeho starší bratr Stanislav byl v roce 1950 odsouzen a popraven v Praze na Pankráci. Stanislav hospodařil na rodném statku, byl poslancem tehdejšího Národního shromáždění za Lidovou stranu a otcem dvou malý synů.

Po těchto smutných událostech byl panu děkanovi odebrán státní souhlas k výkonu kněžské služby pro pražskou diecézi. Proto odchází do naší diecéze královehradecké, kde s podporou pana biskupa Mořice Pýchy nastupuje se státním souhlasem jako duchovní v Trutnově, pak v Chotěboři a nakonec v roce 1959 u nás v Bystrém. U nás působil až do června 1989, plných 30 let. Z Bystrého odešel v 83 letech na zasloužilý odpočinek do obce Dobřív u Rokycan.

Zemřel dne 29. března 2003 v Praze a byl pohřben 5. dubna 2003 v obci Dobřív u Rokycan.

17. 3. 2006 uplynulo 100 roků od narození našeho čestného občana, ThDr. a PhDr. Eduarda Broje. Při této příležitosti byla na budově fary v Bystrém odhalena pamětní deska, která připomíná život a působení pana děkana.  

Text: Alena Tušlová, Diana Musilová, Denisa Dvořáková

Zdroj: novinový článek z Bysterských novin