Vincenc Federsel
Narodil se 4. dubna 1812 v Bystrém čp. 82 jako jedna ze sedmi dětí kožešníka Vojtěcha a Rozálie Federselových . Z bysterské školy odešel do Chrudimi, kde se vyučil kominickému řemeslu. Za jeho vyučení zaplatil otec 205 zlatých a mladý čeněk , jak se mu říkalo, si odnesl živé vzpomínky na svého mistra, ale i na “chrudimský hlad“. Jako tovaryš se odebral na vandr a po sedm let pracoval u různých mistrů, kteří s ním byli velice spokojeni, neboť byl “spolehlivý, věrný a nebyl trápen stálou žízní“. V šestadvaceti letech se vrátil do svého rodiště a požadoval o koncesi o koncesi na kominické mistrovství . Jeho žádosti bylo vyhověno . Při svém povolání nabyl Federsel vážnosti a získal si přízeň obyvatel českých i německých obcí.

Když pracoval v zámku, pokukoval po služebné panně Klárce. Byla z toho známost .

Federselova písmácká činnost začíná před rokem 1848. Opsal knihu Domácí lékař, která je plná bylinných receptů. Opsal také Havlíčkovy Epištoly kutnohorské a obsáhlou Historii španělské inkvizice.

Bystré tehdy postihovaly kruté požáry, které ničily jednotlivá stavení i celé řady domů. Péče o bezpečnost obce vedla k založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1827, jednoho z prvních v kraji. Federsel jako člen výboru dohlížel na protipožární opatření a byl odměněn 27 pochvalnými uznáními.

Vincent Federsel také napsal dvě knihy: Dějepisné sbírky městečka Bystrého a okolí s opisy nejrůznějších listin a údajů v počtu 754 stran. Z těchto pokladů potom sepisoval Pamětní knihu obce Bystré a Dějiny hradu Svojanova.