Antonín Pruška
Antonín Pruška se narodil 1. června 1846. Rodina Pruškova bydlela v Bystrém v čp. 146, kde se říkalo U lázeňskýho Prušky. Leopold Otomar Hennet, který navštěvoval minerální lázně v Baldě, poznal, že má Antonín neobyčejné nadání k sochařství a dal ho vyučit. Také Ernestina z Langetu si ho  všimla a podpořila jeho studium. Poprvé pracoval ve zlatopecké dílně mistra Bartoně v Karlových Varech. Dále pracoval u známého sochaře Emanuela von Maxe v Praze. Studoval a působil především v Mnichově, kde najdeme většinu z jeho děl. V březnu 1898 se oženil s Marií Welzmüllerovou, která však velmi brzo zemřela. Poté si založil vlastní ateliér. Antonín Pruška často navštěvoval Bystré, věnoval městu několik drobnějších prací, např. malou sošku, která je nyní v kostele sv. Jana Křtitele. V roce 1904 umístil Pruška do nové měšťanské školy pamětní desku z mramoru s textem, ,jenž připomíná  stavbu školy a zásluhu těch, kteří se o ni zasloužili, především purkmistra Hynka Macků.

Antonín Pruška byl bezesporu největší bysterskou osobností v uměleckém světě.