Kaple sv. Jana NepomuckéhoO důvodech postavení této kapličky se historické zprávy nedochovaly. Uvnitř stojí na podstavci s letopočtem 1710 dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. Socha, krucifix a lampa věčného světla jsou památkově chráněny. Kapličku stíní dvě obrovské lípy, vysazené pravděpodobně koncem 80. let 18. století na památku vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově.